Seastar

Brudrovet - en nedtystad kvinnohistoria av Gunilla Hultgren

89 SEK
Slut på det magiska lagret

Med denna bok vill författaren visa att vi har en gemensam förhistoria med stora, framgångsrika och inte minst fredliga kulturer som lyckats balansera manliga och kvinnliga principer. Gemensamt för alla dessa är att de har haft en matrilineär samhällsstruktur.Följ därför med på en resa till Tvåflodslandet Sumer, det tidiga Egypten och det minoiska Kreta, mysteriernas Grekland och Sapfos Lesbos. Och lär känna lite av den kvinnovänliga gnosticism som kunde ha förändrat vår egen historia!Resan startar emellertid i nutid i navaho- och hopi-indianernas hemland i Arizona, där vi med deras samhällen som modell ska försöka bena ut begreppet matrilineär kultur i motsats till patriarkat och matriarkat.Efter fullbordad resa så vet du mer om din egen förhistoria, mer om vad som förtigits eller förvrängts för att tjäna patriarkatets syften. Nya frågor väcks. Du kanske vill söka vidare. Förhoppningsvis har du en stadigare grund att stå på om du skulle vilja formulera en autentisk vision om en värld i fred, där kvinnliga och manliga erfarenheter väger lika. I det rika bildmaterialet får du ytterligare upplysning och bekräftelse på de världar som alltför sällan kommit till allmän kännedom.

Instant Book, 2009

- second hand - fint skick