Seastar.se

Insekter i färg - Bengt Olof Landin

49 SEK
En praktisk fälthandbok om insekter i Färgserien. 261 nordiska insekter avbildade i färg. 

År: Tryckt 1976, sjunde upplagan, tredje tryckningen. Original 1953).
Sidor: 144

- second hand - använd i naturen så lite sliten på hörnen.