Seastar

Kvinnoporten - om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tankesätt - Gunilla Carlson

99 SEK
Slut på det magiska lagret
Kvinnan och kvinnokroppen var en gång symbol för Moder Jord. Den var helig och central i förkristen föreställningsvärld. I den fanns kvinnoporten. Att beträda den resulterar i stora under - en flicka blev kvinna, en yngling man. Ett barn föddes och omgivningen förvandlades. En blev mor, en annan syster, bror, mormor, morbror, kusin. 
Denna port kunde gestaltas på många sätt. Ett av de vanligaste var graven. Den utformades som en kvinnokropp. Dit in under gravkullen eller Moder Jords stora mage återbördades den döde och lades i fosterställning. 
I dödsriket väntade gästabud antingen hos gudinnan Hel i underjorden eller hos gudinnan Ran på havets botten. I Kvinnoporten granskas några av de spår som finns kvar i seder, bruk och tänkesätt efter århundranden av kristen utrensning. Och spåren i nordiska fornlämningar och myter visar en världsbild full av gudinnor med total makt över liv och död. 

Sidor: 168

- second hand - Boken är i fint skick. Fläck på bokomslagets baksida.