Seastar.se

Kvinnor som slår följe med vargarna - Clarissa Pinkola Estés - pocket second hand

79 SEK
Befria den vilda kvinnan inom dig. Inom oss alla finns ett vilt ursprungligt väsen. Men alltför ofta är vi avskurna från vår egen kreativitet av ett samhälle som kräver att vi ska uppträda ''civiliserat''. Vargens frihetslängtan har man försökt tämja genom att förvisa den till ett reservat och likadant gör vi med vår egen själ. Clarissa Pinkola Estés, terapeut och jungiansk analytiker, har med sin debutbok väckt en enorm uppmärksamhet världen över, inte minst i Sverige.

- second hand - pocket