Seastar.se

Rökelsesand

20 SEK

Rökelsesand till din kittel, kärl eller annan behållare där du bränner rökelsekol och örter. Sanden behövs för att hålla kolet vid liv och avleda värmen. Om kolet ligger direkt på det metalliska underlaget brinner det dåligt.

200 gram