Seastar.se

Trappor Till Himlen

99 SEK
Lorna Byrne ser och talar med änglar varje dag och har gjort det ända sedan hon var liten. Som barn fick Lorna veta av änglarna att hennes uppgift här på jorden var att dela med sig av den vishet och kunskap som Gud och änglarna förmedlade till henne. När Lornas make dog rasade hennes tillvaro samman. I Trappor till himlen berättar hon om hur hon byggde upp ett nytt liv och om hur hon, en outbildad mamma med fyra barn, bröt tystnaden och började sprida änglarnas budskap till världen. Lorna avslöjar den kanske mest detaljerade informationen om änglar och om hur de arbetar i världen som någonsin har nedtecknats. Hon presenterar också jordens skyddsängel för oss och varför det är så viktigt att vi lyssnar på honom. De flesta som läser det som Lorna har skrivit vittnar om att det skänker dem hopp och hjälper dem att förstå att de alltid, hur ensamma de än känner sig, har en skyddsängel vid sin sida.